Еми да, а пък "Обхождане на този URL адрес и директните му връзки" според мен значи че ще обходи всички страници,...