Вложена е някаква и идея и е реализиран целия проект, но да видим дали щв има успех което е най-вайното.