Вече и във България има доставчици със QUIC протокол!

https://blog.jump.bg/quic-protokol/

За неспециалистите
...