По скоро към маркетинга трябва да се преквалифицират, за да предоставят комплексна услуга.