Наложи ми се да прехвърля един сайто от един хостинг доставчих на друг.
DNS вече...