Здравейте нуждая се от интегриране в HTML сайт на Responsive PHP Form (PHP формуляр за поръчка с база

данни MySql). Пишете ми ако някой може да се справи.