Нагреватели по модел на клиента, за всякакви приложения в промишлени или битови условия,...