SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

Какво е freelance като професия?

Blinky

Geek
Екип
Често ме питат хората, които не са били от другата стана (Freelancer-и) какво точно е. И дали само за IT сферата важи. Факт е, че е първата асоциация, но определено не важи само за IT сферата.

Freelance професията е свободна професия, където човек работи като независим професионалист и предлага своите услуги на клиенти по проекти или задачи. Това означава, че freelancer-ът работи за себе си, а не за конкретна фирма или организация.

Freelance работата може да бъде в различни области, като програмиране, дизайн, писане на статии и съдържание, преводи, маркетинг, консултиране, фотография и др.

Една от големите предимства на freelance професията е свободата на работата - freelancer-ът има пълен контрол върху своето време, работното място и проектите, с които работи. Освен това, този вид работа може да предложи по-голяма гъвкавост и възможност за работа от различни места.

Недостатъкът е, че freelancer-ите обикновено трябва да се грижат за себе си за административните, финансовите и маркетинговите аспекти на бизнеса си. Те трябва да бъдат в състояние да привличат нови клиенти и да се грижат за собствената си реклама и маркетинг. Освен това, тъй като работата на freelancer-ите е временна и проектна, те нямат гарантирани постоянни приходи и трябва да се грижат за своята финансова стабилност и сигурност.

Хората предпочитат да работят като freelancer поради няколко причини:
  1. Гъвкавост в работното време: Като freelancer, хората могат да работят по проекти, когато е удобно за тях и да си осигурят гъвкаво работно време.
  2. Самостоятелност: Freelancer-ите имат пълна свобода в избора на проекти и задачи, които желаят да поемат, както и в работните си методи.
  3. Избор на проекти: Като freelancer, хората могат да избират проекти, които имат интерес към тях или които са в областта на техния специализиран професионализъм.
  4. Възможност да работят от вкъщи или от различни места: Freelancer-ите могат да работят от вкъщи или от други места, което може да ги освободи от нуждата от пътуване до офис и да им даде повече свобода.
  5. По-голяма гъвкавост в бизнеса: Freelancer-ите могат да създават и управляват свой собствен бизнес, който да отговаря на техните специфични потребности и желания.
  6. По-високи доходи: Freelancer-ите могат да увеличат своята печалба като предлагат своите услуги на повече клиенти и поемат повече проекти.
В общи линии, работата като freelancer може да предложи повече гъвкавост, свобода и контрол върху собствения бизнес и кариера, което е привлекателно за много хора.

Ще се радвам и вие да споделите вашата гледна точка. Знам, че много от тук са Freelancer-и :)
 
Freelancer-ите могат да осчетоводят своите приходи на няколко начина, в зависимост от техните нужди и личните предпочитания. В общи линии, приходите на freelancer-ите могат да бъдат осчетоводени по следните начини:
  1. Като самостоятелен работник: Ако freelancer-ът работи като самостоятелен работник, той може да осчетоводи своите приходи като доходи от индивидуална дейност. В този случай, той ще трябва да регистрира своя бизнес в съответните регистри и да получи лицензиите и разрешенията, които са му необходими за извършване на своята дейност.
  2. Като фрилансер в рамките на дружество: Ако freelancer-ът работи за дружество, той може да осчетоводи своите приходи като доходи от наемане на услуги. В този случай, дружеството ще му издаде сметка-фактура, която той ще трябва да плати, и ще му бъдат удържани данъци и осигуровки.
  3. Като предприемач: Ако freelancer-ът има своя собствена фирма, той може да осчетоводи своите приходи като доходи от дейност на тази фирма. В този случай, той ще трябва да регистрира своята фирма и да получи сметки-фактури от клиентите си.
Независимо от начина на осчетоводяване на приходите, freelancer-ът трябва да се грижи за правилното деклариране и плащане на данъците и осигуровките си, както и за изпълнението на всички други задължения, свързани с бизнеса му.
 
Т.нар. днес "фрийлансър"-ство има дуълбоки корени и те са предимно били в миналото от хора предлагащи различни услуги в свободното си време, най-често като общаци ( човеци за всичко ). Колкото и да не им се вярва на нашенци положението е било това. Тая дума "свободна практика" е българското значение на Freelancer, но е по-демократично да позлваме чуждото ( американците така искат, знам го ). Като от 15 плюс години навлезе предимно за ИТ сферата, но реално винаги си е имало този и онзи дето викаме в някъв момент за помощ за това и онова в свободното време. Най-често часовникари, стари ключари, водопроводчици и такива си бачкат в свободното време точно " свободна практика ", не малко и майстори бяха така, та и още има такива. Просто тези хора не употребяват съответните думи ( българската и чуждата ) за да се определят като такива ( никой да не знае, че нали и това трябва да е облагаем доход .... по принцип ). :)
 
Фрилансингът си е доста популярно вече и по нашите ширини. Едно време не беше. Имаше някакви хора, които в свободното си време предлагаха някакви услуги на други хора, за което взимаха допълнителни пари към месечните си доходи, но като цяло това по никакъв начин още не беше се обособило като фрилансване, а беше нещо като допълнителен доход. Бяха някак сложени в рамки тези хора, а именно - щом предлагаш услуги или каквото и да е срещу заплащане - нужно е фирма, нужни са документи, и какво ли не, за да минеш в графа частник. Да, но с времето вече някак всичко това стана излишно и се даде доста силен акцент върху това, че може да има и такава единица като свободна професия. Поне в моите спомени така преминаха нещата. И фрилансването вече рязко прескочи границите на нашата държава, осъществявайки се по целия свят с напредването на интернет и комуникациите, както и съпътстващите ги услуги. ;)
 

Горе