SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

Помощ! Спешно е, моля ви!

Sp0oN

Anno Zero LTD
Трябва ми ей тая задача (прикаченият файл) за курсова работа за свободния в Бургас... Ако може и коментари и обяснения как е направено всичко ще сте златни... Благодаря Ви много! за до петък вечерта е ... умолявам ви :) Помощ :)

Бургаски Свободен Унивеситет
Център по Информатика и Технически Науки
Курсови задачи по програмиране
2007 / 2008
специалности ИКН, КСТ и КТКМ
първи курс / задочно обучение
Всеки студент получава курсова задача с номер, равен на резултата от операцията
"остатък от целочислено деление" в С++. Първият аргумент на операцията е
факултетният номер на студента, а вторият аргумент е числото 30 (ф.н. % 30).
✔ Курсовата задача е индивидуална задача за написване на програма от студента във
времето за извън аудиторна заетост.
✔ При съвпадение на задачи (двама или повече студенти работещи по едно и също условие)
идентични работи не се приемат и оценяват. Всяко решение трябва да показва
индивидуалната работа на студента.
✔ Курсовата задача се представя в електронен вид и разпечатка, оформени по подходящ
начин:
Заглавната част на програмния код трябва да включва :
✔ имената на студента, факултетен номер, курс, специалност.
✔ подробно описание на условието на задачата.
Изисквания към реализацията на курсовите задачи :
✔ Да се извърши проверка за коректност на входните данни.
✔ Необходимите данни да се въвеждат от клавиатурата.
✔ Ако няма данни, отговарящи на условието на задачата, да се изведе подходящо
съобщение.
✔ Всеки един от елементите, необходим за изчисление на търсения краен резултат да бъде
записан в масив и отпечатан впоследствие.
✔ Програмата да съдържа поне една потребителска функция.
✔ Програмният код трябва да съдържа кратни и ясни коментари.
След представяне на курсовите задачи студентите защитават своите разработки в
дискусия с асистента по кода на програмата и анализа на задачата.
Студенти, които не покажат добро познаване на своето решение (не
знаят смисъла на използваните конструкции, нито начина за решаване на
задачата) не получават точки.
Задачи
0. Изчислете стойността на функцията f  x =Σk
=2
n 12
 xk−1 a
x k−1
 като x1=1 и въведем x,n..
1. Изчислете стойността на функцията f  x =Σk
=1
n
−1k x2k1
 2k1! като въведем x,n.
2. Изчислете стойността на функцията: f  x =Σk
=1
n
−1k1 . xk
k като (0 < x < 1)
и въведем x,n.
3. Използвайки формулата на Маклорен изчислете стойността на функцията f  x =e x като
въведем x,n.
4. Използвайки формулата на Маклорен изчислете стойността на функцията f  x =ln 1x 
като въведем x,n.
5. Използвайки формулата на Маклорен изчислете стойността на функцията f  x =sin  x
като въведем x,n.
6. Използвайки формулата на Маклорен изчислете стойността на функцията f  x =cos x 
като въведем x,n.__

// не е за мен, за много добър приятел е ... //
 
Re: Помощ! Спешно е, моля ви!

Ми делиш целочислено ID-то на човека с 30.. и получаваш номера на задачата, т.е номера ще е от 0 до 29

Пример:
37620 % 30 = 0 т.е това число се дели на 30 и затова остатака е 0
37625 % 30 = 5 т.е най-близкото по-малко число което се дели на 30 е 37620 а разликата между 2-те е остатъка от делението

в първия случай човека взема задача с номер 0 а във втория с номер 5

ми това е май ;)
 
Re: Помощ! Спешно е, моля ви!

не е там работата ... аз просто немога да го напиша като програма, затова ви моля за помощ ... общият принцип ми е що-годе ясен ама ... до там :(
 

Горе