SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

Що е то електронен носител

oggin

+Ognian Mladenov
Екип
Какви ни правят законите ...
(Из протокола на парламентарната Правна комисия)

Янаки Стоилов:
Сегашният текст е: “Който извърши деянието по отношение на данни, които се дават по силата на закон, по електронен път или на магнитен носител.”
Георги Димитров:
Магнитен носител отдавна загуби значението си в пространството. Извън състава, по сегашния текст, примерно един компакт диск остава извън състава на закона. Защото не е по електронен път и не е на магнитен носител.
Янаки Стоилов:
Как да бъде тогава?
Георги Димитров:
Електронен носител. Според мен, трябва да е на електронен носител, защото.
Янаки Стоилов:
А не “по електронен път”.
Георги Димитров:
По електронен път си остава и на електронен носител.
Янаки Стоилов:
Т.е. смятате, че ако няма носител, а има електронен път, не е достатъчно.
Георги Димитров:
Не е достатъчно, разбира се, защото веднъж деянието ще бъде насочено към начина на предаването.
Янаки Стоилов:
Тогава трябва да бъде: по електронен път, на електронен или на магнитен носител.
Георги Димитров:
“Магнитен носител” е по-тясното понятие от “електронен носител”.
Янаки Стоилов:
Ние и двете ги слагаме, за да не махнем нещо, което ние не знаем в момента до какво води.
Георги Димитров:
В момента с приемането на Закона за електронни документи и електронния подпис.
Николета Кузманова (експерт):
Какъв е проблемът, колега, с тези непрекъснати смени на понятията.
Георги Димитров:
Аз ще ви кажа какъв е смисълът. Когато един закон се позовава на една технология, като магнитно записване, утре вече тази технология отмира и законът престава да може да изпълни функциите си. Това е смисълът. Магнитният носител, с пълна отговорност, възможно най-технологично неутралното понятие е електронен носител. Магнитният носител е електронен носител.

(Из протокола на парламентарната Правна комисия)

Оригинал http://nellyo.wordpress.com/2007/05/14/Носителите-какъв-е-смисълът/
 
Re: Що е то електронен носител

освен да идем да гласуваме всички за тоя който може да каже каква е разликата между електронен и магнитен носител :)
 

Горе