SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

Фактури от Facebook

Re: Фактури от Facebook


Мисля че, минава за invoice само в Щатите. За съжаление не мисля, че нашите данъчни биха го признали за фактура и за разход на фирмата (освен ако твите счетоводители не си пият ракията с данъчните :) ). Ще се консултирам и с мойта счетоводителка. Още по сложно става, когато дебитната карта ще е на клиент и фактурите ще са директно към клиента....

Мерси все пак за информацията, +rep. Казвай, ако се сетиш още подробности.
 
Re: Фактури от Facebook

@Traki
член 7
http://lex.bg/laws/ldoc/2135213569

Накратко трябва да има името на фирмата, както и описание за какво е сумата, дата, кой я издава.
Общо взето повечето неща ги има, с изключение на името на фирмата. Подпис на съставителя не виждам кой ще успее да вземе.

1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. предмет и стойностно изражение на стопанската операция;
4. име, фамилия и подпис на съставителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Извън случаите по ал. 3, документална обоснованост е налице и когато първичният счетоводен документ е издаден от лице, което не е предприятие по смисъла на този закон и в документа липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, когато този документ отразява вярно документираната стопанска операция.
 
Re: Фактури от Facebook

То номера е да е признато за разход по ЗКПО. Ако това е ОК, ДДС-то ти се признава.
Имаш ли други документи (от фб), които са свързани с тази фактура, които да съдържат реквизитите, които се изискват от ЗКПО и Закона за счетоводството?

Точно така е Иво - номерът би бил достатъчен ако имаш друг документ, например договор, в който е описано, че под този номер стоиш именно ти като субект. Иначе, така както е сега не важи.

Също така липсва VAT или данъчен номер на Фейсбук - без него не може.

До другия колега - провери си счетоводителя, че секви ги има и може да отнесеш егати глобата щом всички тук ти казват, че не става, значи не става.
 
Re: Фактури от Facebook

До другия колега - провери си счетоводителя, че секви ги има и може да отнесеш егати глобата щом всички тук ти казват, че не става, значи не става.

Може пък счетоводителят му да е много печен и да е намерил вратичката? :)
 
Re: Фактури от Facebook

Може пък счетоводителят му да е много печен и да е намерил вратичката? :)

Вратичката е, че FB не е предприятие по смисъла на закона, който е цитирал Иво и е възможно да се пропусне ЧАСТ от изискуемата информация по т.1 и 2 но трудно се обяснява на данъчните. Реално уникалността на юридическите лица в БГ е ЕИК и само по него може да бъде идентифицирано едно ЮЛ на 100%. В случая ако се позовеш на законовото положение, което е цитирал Иво можеш да оспорваш всеки един акт от данъчните, наложен заради подобни фактури, но не всички счетоводители ще се навият на този начин на процедиране. Аз реално бих рискувал.
 
Re: Фактури от Facebook

Вратичката е, че FB не е предприятие по смисъла на закона, който е цитирал Иво и е възможно да се пропусне ЧАСТ от изискуемата информация по т.1 и 2 но трудно се обяснява на данъчните. Реално уникалността на юридическите лица в БГ е ЕИК и само по него може да бъде идентифицирано едно ЮЛ на 100%. В случая ако се позовеш на законовото положение, което е цитирал Иво можеш да оспорваш всеки един акт от данъчните, наложен заради подобни фактури, но не всички счетоводители ще се навият на този начин на процедиране. Аз реално бих рискувал.

Дефиниция за предприятие. Всеки сам да си прави изводите :)
Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.
 
Re: Фактури от Facebook

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Приема се, че е налице документална обоснованост и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по ал. 1 и 2, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.

Това че има банкова транзакция не влиза ли в тази алинея?

Предмет и стойност на стопанската операция: "реклама" и стойност има доколкото видях

Виж относно име, фамилия и подпис не знам какво може да се измисли. Но нали има и електронни фактури? Там как седи въпроса със подписа?
 
Re: Фактури от Facebook

Това че има банкова транзакция не влиза ли в тази алинея?

Предмет и стойност на стопанската операция: "реклама" и стойност има доколкото видях

Виж относно име, фамилия и подпис не знам какво може да се измисли. Но нали има и електронни фактури? Там как седи въпроса със подписа?

Електронните фактури имат всички атрибути, които се изискват по закон. Например подписа е заменен с идентификатор на лицето съставило фактурата и разни подобни, имаше го разписано в някой правилник за прилагане.

Дали банковата транзакция влиза, аз не бих се наел да дам категоричен отговор. Все пак данъчните ще я разглеждат като документ съставен от Вас. Според мен електронната фактура от ФБ, банковото нареждане + разпечатка на някаква статистика за излъчената реклама (примерно импресии и кликове по дни) ще е достатъчно за пред данъчните. Ако не за тях, за съд почти със сигурност.

Телевизиите например издават сертификати за излъчена реклама с подробни данни за какво, кога е излъчено и на каква цена.

// Последното е лично мнение и не е съвет за предприемане или непредриемането на каквито и да е действия.
 
Re: Фактури от Facebook

Добре, в крайна сметка някой ползва ли фактури от ФБ?

ДДС има ли в тях? Може ли да се приспада?
 
Колеги, виждам, че темата не е актуализирана, а решението (вече) не е сложно. На прикаченото изображение е показано.
 

Горе