SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

не работещ скрипт на пхп 5

go6o78

New member
минах на пхп5 и един компонент спря да ми работи пълноценно
компонента е за рецепти сайта на Joomla
когато е само една категория всичко е ок, но когато има подкатегории
неработи
мисля, че това е проблемния код
с пхп4 работи екстра, но вече не ми върши работа
Код:
 #######################################################
### Function ShowDropDownCategoryList
#######################################################		
	function ShowDropDownCategoryList ($cat, $cname = "cat", $extra = null, $flag = 0) {
	global $database, $ric_category, $gid, $Itemid, $category_list;
	$arr_cat = explode(",", $ric_category);
	$category = "<select name=\"$cname\" class=\"inputbox\" $extra>";

				if ($flag == 1) {
					$add_category = true;
				}

				if (@$add_category) {
					$category .= "<OPTION VALUE=0></OPTION>";
				} else {
					$category .= "<OPTION VALUE='0'></OPTION>";
				}
					$query = "select * from #__ricettario_catg \n where access<='" . $gid . "'" . "\nORDER BY name asc";

				$database->setQuery($query);
				$result = $database->query();
				$num_rows = mysql_num_rows($result);
				$i = 0;

					while ($i < $num_rows) {
						$category_id = mysql_result($result, $i, "cid");
						$category_name = mysql_result($result, $i, 'name' . @$mosConfig_lang);

				if (in_array($category_id, $arr_cat)) { @$category_list .= "<OPTION VALUE='$category_id' ";

				if ($category_id == $cat) {
					$category_list .= " SELECTED";
		}

					$category_list .= ">" . ShowCategoryPath($category_id) . "</OPTION>\n";
	}

					$i++;
	}
					$categories = explode("\n", $category_list);
					asort($categories);
					$category .= implode("\n", $categories);

					$category .= "</select>";
					return $category;
	}

	
#######################################################
### Function ShowDropDownCategoryList
#######################################################			
	function dmoz ($catid, $Itemid) {
	global $database, $travelConfig, $task, $gid, $Itemid, $RICETTE;

			$database->setQuery("SELECT d.* "
			. " \n FROM #__ricettario_catg AS d "
			. " \n WHERE d.parent=$catid and d.published=1 \n "
			. " \n ORDER BY d.ordering DESC ");
			$rows = $database->loadObjectList();
			$num_rows = ceil(count($rows) / 3);
			$index = 0;
			$output = '<table cellspacing="0" cellpadding="4" border="0" width="100%">';
			$output .= '<tr>';
			$output .= '<td align="left">';
			$output .= "<strong>$RICETTE->RICETTE_0112</strong>";
			$output .= '</td>';
			$output .= '</tr>';
			$output .= '';
				for ($row_count = 0; $row_count < $num_rows; $row_count++) {
			$output .= '<tr >';
				for ($col_count = 0; $col_count < 3; $col_count++) {
			$output .= '<td width="' . floor(100 / 3) . '%" valign="top">';
			$cur_name = $rows[$index];

				if (trim($cur_name) == "") {
					$output .= '&nbsp';
				} else {
					$output .= '<img src="images/M_images/arrow.png"><a href="' . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&Itemid=$Itemid&catid=$cur_name->cid") . '">' . $cur_name->name . ' (' . GetNumberOfLinks($cur_name->cid) . ')</a>';

				if ($cur_name->access > 1) {
					$output .= " <small>[ $RICETTE->RICETTE_0044 ]</small>";
				} else if ($cur_name->access > 0) {
					$output .= " <small>[ $RICETTE->RICETTE_0045 ]</small>";
			}
	}
		$index++;
					$output .= '<br>' . $cur_name->description . '</td>';
			}
					$output .= '</tr>';
	}
					$output .= '</table>';
					return $output;
	}

	
#######################################################
### Function ShowCategoryPathLink
#######################################################		
	function ShowCategoryPathLink ($cat) {
  global $database, $mosConfig_lang, $gid, $Itemid, $RICETTE;

			$cat = intval($cat);
			$parent_id = 1000;

					while ($parent_id) {
					$query = "select * from #__ricettario_catg where cid=$cat and published=1 \n AND access<='" . $gid . "'";

						$database->setQuery($query);
						$result = $database->query();
						$parent_id = @mysql_result($result, 0, 'parent');
						$cid = @mysql_result($result, 0, 'cid');
						$name="<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&Itemid=$Itemid&func=viewcategory&catid=$cat" )."'>" . @mysql_result( $result,0,'name' ) . "</a>";
          // write path
						if (empty($path)) {
							$path = $name;
						} else {
							$path = $name . ' » ' . $path;
					}

          // next looping
						$cat = $parent_id;
			}

						$home = "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&Itemid=$Itemid") . "'></a>";
						$pathName = $home . ' » ' . $path . " ";
					return $pathName;
		}
		
#######################################################
### Function GetNumberOfLinks
#######################################################			
	function GetNumberOfLinks ($cat) {
	global $database, $gid, $Itemid;
				$queue[] = intval($cat);
					while (list($key, $cat) = each($queue)) {
				$query = "select cid from #__ricettario_catg where parent=$cat and published=1";

					$database->setQuery($query);
					$result = $database->query();
					$total = mysql_num_rows($result);
				$j = 0;

					while ($j < $total) {
				$val = mysql_fetch_row($result);
				$queue[] = $val[0];
				$j++;
		}
	}

		reset($queue);
				$query = "SELECT count(id) as count FROM #__ricettario where ( 0!=0";
					while (list($key, $cat) = each($queue)) {
				$query .= " or catid = $cat";
	}
				$query = $query . " ) and published=1 AND approved = 1";

			$database->setQuery($query);
			$result = $database->query();
			$val = mysql_fetch_row($result);
			return $val[0];
	}

#######################################################
### Function GetNumberOfLinks
#######################################################		
	function ShowCategoryPath ($cat) {
	global $database, $mosConfig_lang, $gid, $Itemid;
	$cat = intval($cat);
	$parent_id = 1000;

			while ($parent_id) {
				$query = "select * from #__ricettario_catg where cid=$cat \n AND access<='" . $gid . "'";

					$database->setQuery($query);
					$result = $database->query();
					$parent_id = @mysql_result($result, 0, 'parent');
					$name = @mysql_result($result, 0, 'name');

      // write path
				if (empty($path)) {
					$path = $name;
				} else {
					$path = $name . ' » ' . $path;
			}
      // next looping
				$cat = $parent_id;
		}
				return $path . ' ';
	}
 
Re: не работещ скрипт на пхп 5

не зарежда страницата
ето на пробен сайт
Код:
http://novini.bgstuff.net/index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&Itemid=58&catid=1
 
Re: не работещ скрипт на пхп 5

не дава никакви грешки
пуснал съм го на горния линк
 
Последно редактирано:
Re: не работещ скрипт на пхп 5

php лога
също не дава грешки
 
Последно редактирано:
Re: не работещ скрипт на пхп 5

освен горния скрипт за функциите намерих и този, които може също да има отношение по въпроса ( и двата са от един и същ файл и затова не го пействам целия)

не съм много запознат с пхп но фукцията спира тук
Код:
 <?php
      if ($catid <> "") {
      echo ShowCategoryPathLink($catid);
      } else if ($id) {
      $database->setQuery("SELECT a.*, cc.name AS category "
      . " \nFROM #__ricettario AS a, #__ricettario_catg AS cc "
      . " \nWHERE a.catid=cc.cid AND a.id=$id "
      . " \n AND cc.access<='$gid'");
   
      $rows = $database->loadObjectList();
      $row = &$rows[0];
      echo ShowCategoryPathLink($row->catid);
   }
         echo "</td>";
         echo "<td align='right' class='directorypath' valign='middle'>";
         echo "<INPUT TYPE='hidden' NAME='option' value='com_ricettario'><INPUT TYPE='hidden' NAME='Itemid' value='$Itemid'>";
         echo "<INPUT TYPE='hidden' NAME='func' value='special'><INPUT TYPE='hidden' NAME='sorting' value='find'>";
         echo "<input type='text' name='sstring' class='inputbox' onBlur=\"if(this.value=='') this.value='';\" onFocus=\"if(this.value=='".$RICETTE->RICETTE_0040."') this.value='';\" value='".$RICETTE->RICETTE_0040."'>";
         echo "</td>";
         echo "</tr></table></form></td></tr><tr><td align='right'>";
   if ($ric_showpanel) {
   if (!$my->username) {
         echo "";
         } else {
         echo "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=userpannel&Itemid=$Itemid") . "'><strong>".$RICETTE->RICETTE_0114."</strong></a> ";
   }
         echo "<img src='components/com_ricettario/images/bon.gif' border='0' alt='' align='absmiddle' hspace='6'> <a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=special&sorting=lastadd&Itemid=$Itemid") . "'>".$RICETTE->RICETTE_0032."</a>";
         echo "<img src='components/com_ricettario/images/bon.gif' border='0' alt='' align='absmiddle' hspace='6'><a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=special&sorting=hits&Itemid=$Itemid") . "'>".$RICETTE->RICETTE_0034."</a>";
         echo "<img src='components/com_ricettario/images/bon.gif' border='0' alt='' align='absmiddle' hspace='6'> <a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=special&sorting=rating&Itemid=$Itemid") . "'>".$RICETTE->RICETTE_0033."</a>";
         echo "</td></tr><tr><td>";
   
   return;
      }
   }

#######################################################
### Funzione Footer
#######################################################      
   
   function GalleryFooter (){
      global $RICETTE;
      echo "</td></tr>";
   ?>

ето и линк към сайта
Код:
http://novini.bgstuff.net/index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&Itemid=58&catid=1
 
Последно редактирано:
Re: не работещ скрипт на пхп 5

сайта е на италиански
а и май вече не поддържат въпросния компонент
 
Re: не работещ скрипт на пхп 5

пробах да вмъкна
echo "MAZALO 1";
echo "MAZALO 2"; и т.н. на разни места
Код:
   echo ShowCategoryPathLink($row->catid);

   }

         echo "</td>";

         echo "<td align='right' class='directorypath' valign='middle'>";

         echo "<INPUT TYPE='hidden' NAME='option' value='com_ricettario'><INPUT TYPE='hidden' NAME='Itemid' value='$Itemid'>";

         echo "<INPUT TYPE='hidden' NAME='func' value='special'><INPUT TYPE='hidden' NAME='sorting' value='find'>";

         echo "<input type='text' name='sstring' class='inputbox' onBlur=\"if(this.value=='') this.value='';\" onFocus=\"if(this.value=='".$RICETTE->RICETTE_0040."') this.value='';\" value='".$RICETTE->RICETTE_0040."'>";

         echo "</td>";

         echo "</tr></table></form></td></tr><tr><td align='right'>";
echo "MAZALO 1";
   if ($ric_showpanel) {
echo "MAZALO 2";
   if (!$my->username) {

         echo "";

         } else {

         echo "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=userpannel&Itemid=$Itemid") . "'><strong>".$RICETTE->RICETTE_0114."</strong></a> ";

   }
echo "MAZALO 4";
         echo "<img src='components/com_ricettario/images/bon.gif' border='0' alt='' align='absmiddle' hspace='6'> <a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=special&sorting=lastadd&Itemid=$Itemid") . "'>".$RICETTE->RICETTE_0032."</a>";

         echo "<img src='components/com_ricettario/images/bon.gif' border='0' alt='' align='absmiddle' hspace='6'><a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=special&sorting=hits&Itemid=$Itemid") . "'>".$RICETTE->RICETTE_0034."</a>";

         echo "<img src='components/com_ricettario/images/bon.gif' border='0' alt='' align='absmiddle' hspace='6'> <a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=special&sorting=rating&Itemid=$Itemid") . "'>".$RICETTE->RICETTE_0033."</a>";

         echo "</td></tr><tr><td>";

   echo "MAZALO 5";

   return;

      }

   }

echo "MAZALO 3";

#######################################################

### Funzione Footer

#######################################################      

   
echo "MAZALO 6";
  function GalleryFooter (){
echo "GalleryFooter";
      global $RICETTE;


      echo "</td></tr>";
      
echo "MAZALO 7";
   ?>
Посленото echo "MAZALO 7"; не излиза
Код:
http://novini.bgstuff.net/index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&Itemid=58&catid=1
но излизатук
Код:
http://novini.bgstuff.net/index.php?option=com_ricettario&Itemid=58

а това е скрипта за категориите и подкатегориите

Код:
### Case Viewcategory
   case 'viewcategory':
   ComponentHeader();
      $database->setQuery("SELECT count(cid) FROM #__ricettario_catg"
      . "\n WHERE cid = '" . $catid . "'"
      . "\n AND access<='$gid'");
      $is_allowed = $database->loadResult();
      if ($is_allowed < 1) {
      mosRedirect(sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&Itemid=$Itemid"), $RICETTE->RICETTE_0047);
      die();
   }
   
   echo dmoz($catid, $Itemid);
      $database->setQuery("SELECT count(id) FROM #__ricettario as a "
      . "\n left join #__ricettario_catg as c on c.cid=a.catid"
      . "\n WHERE a.published = '1' AND a.catid = '" . $catid . "'"
      . " AND a.approved = 1" . "\n AND c.access<='$gid'");
      $count = $database->loadResult();
      $vamsei = floor($count / $ric_perpage);
      $vamrest = $count % $ric_perpage;
      if ($vamrest > 0) {
      $vamsei++;
   }
   if (isset($startpage)) {
   if ($startpage > $vamsei) {
      $startpage = $vamsei;
         } else if ($startpage < 1) {
      $startpage = 1;
      }
         } else {
      $startpage = 1;
      }
         echo "<p>$RICETTE->RICETTE_0048 $count $RICETTE->RICETTE_0049<br />";
         echo $RICETTE->RICETTE_0050 . ': ';
         $vameck = $startpage - 1;
            if ($vameck > 0) {
               echo "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&Itemid=$Itemid&catid=$catid&startpage=$vameck") . "'><b>«</b></a> ";
         }
            for ($i = 1; $i <= $vamsei; $i++) {
            if ($i == $startpage) {
         echo "$i ";
            } else {
               echo "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&Itemid=$Itemid&catid=$catid&startpage=$i") . "'>$i</a> ";
         }
      }
         $seitevor = $startpage + 1;
            if ($seitevor <= $vamsei) {
               echo "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=viewcategory&catid=&Itemid=$Itemid$catid&startpage=$seitevor") . "'><b>»</b></a> ";
   }
         $start = ($startpage - 1) * $ric_perpage;
               echo "</p>";

      $database->setQuery("SELECT name FROM #__ricettario_catg WHERE cid = '" . $catid . "' "
      . "\n ORDER BY name");
      $catname = $database->loadResult();

         echo "<table class='$ric_line1' width='100%' border='0' cellspacing='1' cellpadding='4'>";
         echo "<tr><td colspan='2' class='$ric_header' width='100%'>$RICETTE->RICETTE_0115 $catname</td></tr>";

      $database->setQuery("SELECT * FROM #__ricettario as a "
      . "\n left join #__ricettario_catg as c on c.cid=a.catid"
      . "\n WHERE a.published = '1' AND a.catid = '" . $catid . "'"
      . " AND a.approved = 1" . "\n AND c.access<='$gid'"
      . "\n ORDER BY a.id DESC LIMIT " . $start . "," . $ric_perpage);
      $rows = $database->loadObjectList();

         echo "<tr>";
         $rowcounter = 0;
            foreach ($rows as $row1) {
               $text=substr ($row1->descr, 0, $ric_testolista);
         if (($rowcounter % 1 == 0) AND ($rowcounter <> 0))
         echo "</tr><tr>";
         echo "<td class='$ric_line' width='width='$ric_thumbwidth' align='left' valign='top'>";

         if ($ric_showdetail)
         if ($ric_showrating) {
            if ($row1->imgvotes > 0) {
               $fimgvotesum = number_format($row1->imgvotesum / $row1->imgvotes, 2, ",", ".");
               $frating = "$fimgvotesum ($row1->imgvotes ".$RICETTE->RICETTE_0027.")";
         } else {
               $frating = "$RICETTE->RICETTE_0036";
         }
   }
         if ($row1->imgthumbname) {
               echo "<a href='".sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=detail&Itemid=$Itemid&id=$row1->id")."'><img src='$thumbnailpath$row1->imgthumbname' height='$ric_thumbheight' width='$ric_thumbwidth' style=' border-left : 1px solid #fef; border-top : 1px solid #fef; border-right: 1px solid #eee; border-bottom: 1px solid #ddd; border-right-style: outset; border-bottom-style: outset' title='$row1->imgtitle'></a></span></td>";
         }else{
               echo "<a href='".sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=detail&Itemid=$Itemid&id=$row1->id")."'><img src='components/com_ricettario/images/default.gif' height='$ric_thumbheight' width='$ric_thumbwidth' border='0' title='$row1->imgtitle'></a></span></td>";   
}
               echo "<td class='$ric_line' width='100%' align='left' valign='top'>";
               echo "<a href='" . sefRelToAbs("index.php?option=com_ricettario&func=detail&Itemid=$Itemid&id=$row1->id") . "'>";
               echo "<br /><strong>$row1->imgtitle</strong></a><br />";
               echo "$text...<br />";
               echo "<span class='smalldark'>$RICETTE->RICETTE_0008: $frating</span> [";
               echo "<span class='smalldark'>$RICETTE->RICETTE_0035: $row1->imgcounter</span> ]";
               echo "</td></tr>";
         $rowcounter++;
   }
               echo "</table>";
   break;
 
Re: не работещ скрипт на пхп 5

Не съм разглеждал кода, но това ми направи впечатление:

echo "MAZALO 6";
function GalleryFooter (){
echo "GalleryFooter";
global $RICETTE;


echo "</td></tr>";

echo "MAZALO 7";
?>

Накрая няма сложена }. При function-а е отворена скобата, но не е затворена.
 
Re: не работещ скрипт на пхп 5

пробвах да я вмъкна

echo "MAZALO 6";
function GalleryFooter (){
echo "GalleryFooter";
global $RICETTE;
} тук
echo "</td></tr>";
} тук
echo "MAZALO 7";
} и тук
?>

но тогава зарежда бяла страница.
 
Последно редактирано:

Горе