SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

Авансов данък за доходи от наеми

Re: Авансов данък за доходи от наеми

Ето и официлната позиция на Изи-тата:

Здравейте,
Във връзка с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2011 година и по точно - чл. 44, т. 4, Ви уведомяваме, че:
Съгласно договора за наем на рекламни площи между Вас и Изи Онлайн АД е небходимо да спазваме следните законови разпоредби:
Изи Онлайн АД ще удържа авансово данък от всяка поискана за изплащане сума.
Размерът на удържания данък се изчислява по следния начин:
1. Общо дължима сума: 100 лева
2. Нормативно признати разходи: 10 лева (ред 1 x 10%)
3. Сума, подлежаща на авансово облагане: 90 лева (ред 1 - ред 2)
4. Дължим авансов данък: 9 лева (ред 3 x 10%)
5. СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ /ИЗПЛАТЕНА СУМА: 91 ЛЕВА (ред 1 – ред 4)
За всяка изплатена към Вас сума, ще бъдат издавани документите: „Сметка за изплатени суми” и „Служебна бележка”. Тези документи ще бъдат съхранявани в офиса на Изи Онлайн АД и ще ви бъдат изпратени накуп след изтичането на календарната година на адреса, посочен в платформата EasyAds.
Ако сте лице с намалена работоспособност или вид увреждане е необходимо да удостоверите това лично пред нас със съответните документи, за да преизчислим дължимите данъци и суми.
Моля да имате предвид, че данъците са дължими и се отчитат в НАП за месеца, в който е извършено реалното плащане на сумата, а не за периода, в който са натрупани. Т.е. сумите, изплатени през месец януари 2011 година се отчитат като приход за 2011 година, независимо, че се отнасят за натрупани суми през миналата 2010 година!
Точният текст от Закона е както следва::
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Чл. 44, т. (4)
(Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Този имейл е изпратен до Вас, тъй като сте регистриран като издател – физическо лице! Ако се пререгистрирате в платформата EasyAds като юридическо лице/ фирма, тази процедура не ви касае и ще продължите да получавате пълната сума без удръжки, както досега.
С уважение,
Екипът на EasyAds
 
Re: Авансов данък за доходи от наеми

в този ред на мисли...
за доходи от изи и хттпул трябва ли да се плащат и здравни осигуровки... при положение, че си се работи на постоянен трудов договор?
 
Re: Авансов данък за доходи от наеми

Ето една ситуация когато сте наели помещение, представляващо общи части от блок, с повече собственици.

450 000 собственици на общи части отдавани под наем, са вече нарушители
Редактиране на тази статия
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет през октомври 2010 г. и целящ да изсветли доходите от наеми, най-вероятно ще доведе до увеличение на административната тежест за наемателите за сметка на хазяите им. В изпълнение на новите законови изисквания, наемателят се задължава всеки месец да превежда на НАП 10% от размера на наема, но след приспадане на т.нар. признати разходи, които също са 10%.
http://www.sobstvenik.com/?p=2516
 
Re: Авансов данък за доходи от наеми

в случая в месеца, когато са преведени парите ли?
Не, за месеца за който се отнасят.
 
За: Авансов данък за доходи от наеми

За: Авансов данък за доходи от наеми

Да вкарам малко ъпдейт по темата:

От началото на 2013-та авансов данък може да се плаща на всяко тримесечие, когато става въпрос за взаимоотношения между физически лица. Когато обаче става въпрос за взаимоотношения между юридически лица или юридическо и физическо лице, тогава нещата са по договаряне.

В случая, аз и адвокатът на фирмата - двамцата си блъскахме главите над родния Закон (счетито беше в отпуск) и в крайна сметка, след 7-8 часа разгадахме цялата схема.

Ето цитат от НАП:

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001) се подава в сроковете за внасянето на авансовия данък, т.е. до края на месеца следващ тримесечието на удържането на данъка от наемателя, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице; до края на месеца следващ тримесечието на придобиването на дохода от наемодателя, когато платецът не е предприятие или самоосигуряващо се лице. Следователно, декларацията се подава от лицето, задължено да внася дължимия авансово данък за доходите от наем. Допълнителна информация за попълването и изпращането на данъчна декларация за наем към НАП можете да видите на страницата на Националната Агенция по Приходите (Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем)

До такава степен бях побеснял, че накарах счетоводната фирма (Калкулатор за авансов данък за наем - Веракрис ООД София), която се грижи за моите бакии, да направят една страница с калкулатор за авансов данък... защото това е налудничаво и много неясно.

Единственото неясно за мен остана това, защо за четвъртото тримесечие не се плаща данък - аванта ли минаваме или има някъде някаква точка в закона, заради която после тея неплатени 3 месеца ще ми ги изкарат през задника... Та, само това остана неясно за мен. Някой ако може да доразясни какво правим с последното тримесечие, много бих бил благодарен.
 
За: Авансов данък за доходи от наеми

За: Авансов данък за доходи от наеми

Какот си забелязал това цялото е авансов данък, т.е. по някое време трябва да се преизчисли и да се уравни за да стане окончателен - например като при парното - и за да не стане като при парното - половината да имат да вземат, а другат аполовина д аимат да дават - последното тримесечие не се плаща авансов данък, а той се внася при окончателното изчисляване на дохода и данъка за годината - така е 99 % сигурно, че накрая ще имаш да даваш, а не да вземаш и НАП да си губи времето да те проверява и да ти го връща - това е едната причина.
Другата причина е свързана със сроковете - окончателния данък можеш да платиш по всяко време след края на годината, а за авансовия е края на месеца следващ тримесечието и за да не се окаже че ти на 10 януари си си платил окончателния данък а до 31 януари да трябва да внесеш аванс за нещо което вече си платил окончателно.
То не, че това е някакъв проблем да ти се отпише задължението за авансовия данък ако си платил окончателния, но на софтуерните специалисти в НАП им е трудно да настроят така програмата и понеже имат некадърни програмисти, ти получаваш отсрочка реално до края на април за дължимия данък през последното тримесечие.
 

Горе