SearchEngines.bg

Това е примерно съобщение за гост. Регистрирайте безплатен акаунт днес, за да станете потребител на SearchEngines.bg! След като влезете, ще можете да участвате в този сайт, като добавите свои собствени теми и публикации, както и да се свържете с други членове чрез вашата лична входяща кутия! Благодарим ви!

Данъчно облагане реклама в Интернет

ivo.apostolov

Неразбиращ
Смятам тук да продължим темата за данъчното облагане на доходите от реклама в интернет.

Нека започнем с това, което коментирахме до момента, а именно доходите от AdSense.

1. Ако договорът Ви с Гугъл е с подразделението му в Ирландия, Вие сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС, на база член 97а, независимо дали сте физическо или юридическо лице.
Въпреки самата регистрация, ДДС върху фактурите, които издавате на Гугъл Ирландия не се начислява.
Вие обаче ще имате задължението да подавате ДДС декларация и VIES декларация всеки месец, както и годишни такива.

Следва да се регистрирате по ЗДДС преди получаването на дохода. След получаването му, при Ваше желание можете да се дерегистрирате. Последното обаче би било безсмислено, в случай, че очаквате такива доходи и за в бъдеще.

2. Ако договорът Ви е с Гугъл САЩ, не сте длъжни да се регистрирате по ЗДДС, освен ако общият доход не надвишава 50,000 лева за последните 12 месеца.

3. [Физически лица] Доходите от реклама чрез AdSense подлежат на данъчно облагане (според ЗДДФЛ) и евентуално на социални и здравни осигуровки. Тук хипотезите са следните:
а) Декларирате ги като други доходи и дължите само 10% данък върху доходите на физически лица. Не дължите социални осигуровки. Тогава обаче при евентуална данъчна проверка, трябва да докажете, че не извършвате трудова дейност по самия сайт. Ако сайтът се обновява, много трудно можете да докажете това и данъчните най-вероятни ще Ви съставят акт и ще искат осигуряване за целята година.

б) Декларирате ги като доходи от реклама. В този случай, върху дохода се дължат социални и здравни осигуровки, като самоосигуряващо се лице, имате 25% признати разходи (тоест данъците и осигуровките се начисляват на дохода минус 25%). Ако ги минете по този параграф, следва да се самоосигурявате всеки месец.

в) Регистрирате се като упражняващ свободна професия (изисква регистриция по Булстат), имате признати разходи 40%, но всеки месец дължите социални осигуровки върху поне минималната работна заплата (или върху сумата на дохода Ви, ако той надхвърля МРЗ).


В определен момент, в случай че разработването и поддръжката на сайта е свързано и с разходи, по които се начислява ДДС, може би трябва да се замислите за регистрация на ЕООД, което да се регистрира и по ЗДДС (доброволно, а не на база член 97а), тъй като това би било икономически по-изгодно.

За резюмето е ползвана помощ от Преслав Недев.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Ако сега получавам като физ. лице
и реша да регистрирам като юридическо - кой е най - изгодия вариант

И нова регистрация ли трябва в адсенс или трябва да се свържа с екипа им да сменят
данните в профила
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Ако сега получавам като физ. лице
и реша да регистрирам като юридическо - кой е най - изгодия вариант

И нова регистрация ли трябва в адсенс или трябва да се свържа с екипа им да сменят
данните в профила
Имаш ли разходи, които са с ДДС? В смисъл разходи пряко свързани с тази дейност.
Мисля, че трябва нова регистрация, защото тази е на физическо лице и то се явява бенифициент.

При 480 лева доход би следвало да няма значение дали си физическо или юридическо лице. При по-голям и при наличие на разходи с ДДС, то при доброволна регистрация ще ти се възстановява.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

3. [Физически лица] Доходите от реклама чрез AdSense подлежат на данъчно облагане (според ЗДДФЛ) и евентуално на социални и здравни осигуровки. Тук хипотезите са следните:
а) Декларирате ги като други доходи и дължите само 10% данък върху доходите на физически лица. ...

б) Декларирате ги като доходи от реклама. В този случай, върху дохода се дължат социални и здравни осигуровки, като самоосигуряващо се лице, имате 25% признати разходи...

в) Регистрирате се като упражняващ свободна професия (изисква регистриция по Булстат), имате признати разходи 40%, но всеки месец дължите социални осигуровки върху поне минималната работна заплата (или върху сумата на дохода Ви, ако той надхвърля МРЗ).
Има още един вариант, който аз ползвах миналата година за подаване на декларация за доходите, а именно - декларация на доходи от чужбина. Не се дължат социални осигуровки, а само здравни. Нямате право за нормативно признати разходи и плащате 10% данък върху разликата на получената сума и здравните осигуровки.

А за свободната професия ето малко инфо, систематизирано от форума на лекс:

Според ЗДДФЛ:

29. "Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:

а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;

б) не са регистрирани като еднолични търговци;

в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

А от гледна точка на ТЗ:

Чл. 2. Не се смятат за търговци:

1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;

2. занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3;

А пък този чл. 1 ал. 3 казва:

(3) За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже ако дейността му не е посочена в ал. 1.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Трудно може да се генерализира кое е по-изгодно. Зависи от конкретният казус/доход/човек.
Има и фактори, които са извън данъчните, които също оказват влияние. Най-добрият съвет е да се консултираш със счетоводител, който да ти предложи най-добрият вариант конкретно на теб. Защото за някой друг, това няма да бъде най-добрият вариант.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

добре де
нещо от рода вярно ли е:
Регистрираш си ЕООД и го пускаш за регистрация към ЗДДС. Верно всеки месец трябва да пускаш декларация, но пък можеш да си я пускаш по интернет което при положение че така и така се виси постоянно няма да е затруднение. Ако искаш само от Гугъл да пишеш приходи всеки месец ще имаш минимални количества попълване на декларацията т.е. 1 фактура.
Идва момента с осигуровките. Плащаш осигуровки като самоосигуряващ се на 420 лв. което до колкото разбрах идва около 120-30-40 лв. Това също всеки месец.
Накрая на годината идва ред и на 10-те % данък печалба на фирмата.
Същевременно ако искаш я компютър, я хостинг, я някой домейн или друга фактура свързана с дейността да заприходиш към фирмата си взимаш и ДДС-то което си платил и да намалиш данъка на края на годината.

Та въпроса не е да се каже кое е по-изгодно а да се представят двете възможности
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Пламка, проблемът е, че в този случай отново трябва да се докаже, че нямаш трудова дейност.
Откъде следва този извод, че трябва да доказваш, че нямаш трудова дейност? В закона ясно е написано:

Чл. 6. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Никъде не се споменава, че доходът трябва да е от нетрудова дейност. Покажи ми текст от ЗДДФЛ, в който е посочено обратното.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

3. [Физически лица] Доходите от реклама чрез AdSense подлежат на данъчно облагане (според ЗДДФЛ) и евентуално на социални и здравни осигуровки. Тук хипотезите са следните:
а) Декларирате ги като други доходи и дължите само 10% данък върху доходите на физически лица. Не дължите социални осигуровки. Тогава обаче при евентуална данъчна проверка, трябва да докажете, че не извършвате трудова дейност по самия сайт. Ако сайтът се обновява, много трудно можете да докажете това и данъчните най-вероятни ще Ви съставят акт и ще искат осигуряване за целята година.

б) Декларирате ги като доходи от реклама. В този случай, върху дохода се дължат социални и здравни осигуровки, като самоосигуряващо се лице, имате 25% признати разходи (тоест данъците и осигуровките се начисляват на дохода минус 25%). Ако ги минете по този параграф, следва да се самоосигурявате всеки месец.

в) Регистрирате се като упражняващ свободна професия (изисква регистриция по Булстат), имате признати разходи 40%, но всеки месец дължите социални осигуровки върху поне минималната работна заплата (или върху сумата на дохода Ви, ако той надхвърля МРЗ).
[/URL].

След като вече съм социално и трудово осигурен на друго работно място, не трябва ли да платя само 10% върху доходите си от Интернет?
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

@flasher
Ще трябва да си осигуряваш и управителя. Т.е. пак тебе си втори път.

@Илиев
Не. Осигуряването е за всички дейности. Т.е. и за това трябва.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Откъде следва този извод, че трябва да доказваш, че нямаш трудова дейност? В закона ясно е написано:

Чл. 6. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Никъде не се споменава, че доходът трябва да е от нетрудова дейност. Покажи ми текст от ЗДДФЛ, в който е посочено обратното.

Говорим за осигуровки нали? Защото това е основната разлика. Данъка е един и същ във всеки от случаите (с изключение дали има признати разходи или не).
Та тогава трябва да гледаме КСО, а не ЗДДФЛ. Съгласен ли си?
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

След като вече съм социално и трудово осигурен на друго работно място, не трябва ли да платя само 10% върху доходите си от Интернет?

Ако се осигуряваш на максималният праг (2,000), тогава само 10%.
Ако се осигуряваш на 1000 лева и да кажем от AdSense получаваш още 500, се дължат и осигуровки и върху тези 500.
Ако се осигуряваш на 1500 и да кажем от AdSense получваш още 1,000, то дължиш осигуровки само върху 500 от тези 1000 лева, врърху другите дължиш само данък.
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

добре де
нещо от рода вярно ли е:
Регистрираш си ЕООД и го пускаш за регистрация към ЗДДС. Верно всеки месец трябва да пускаш декларация, но пък можеш да си я пускаш по интернет което при положение че така и така се виси постоянно няма да е затруднение. Ако искаш само от Гугъл да пишеш приходи всеки месец ще имаш минимални количества попълване на декларацията т.е. 1 фактура.
Идва момента с осигуровките. Плащаш осигуровки като самоосигуряващ се на 420 лв. което до колкото разбрах идва около 120-30-40 лв. Това също всеки месец.
Накрая на годината идва ред и на 10-те % данък печалба на фирмата.
Същевременно ако искаш я компютър, я хостинг, я някой домейн или друга фактура свързана с дейността да заприходиш към фирмата си взимаш и ДДС-то което си платил и да намалиш данъка на края на годината.

Та въпроса не е да се каже кое е по-изгодно а да се представят двете възможности

При всички положения, ако имаш или си решил да правиш фирма е добре да говориш със счетоводител.

С осигуровки и закони, които се променят всеки месец, никак не е забавно сам да следиш тези промени.

Скъпото на регистрацията по ДДС е, че счетоводителите искат повече пари за водене на счетоводство на фирма регистрирана по ЗДДС. Въпреки електронните услуги на НАП (благословен да е откривателя на УЕП), разправията си е повече.

Естетвено, ако правиш достатъчно пари, плащаш на счетоводител и си свиркаш. ;)

Алретнативен вариант е да работиш с познати счетоводители или на бартерни начала. Виж, колко счетоводители още, нямат уеб сайт. :)
 
Последно редактирано:
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Притеснително е, че Google Inc. (щатският) имат ЕС ДДС номер (https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=bg&answer=64176).
Това компания да има ЕС ДДС номер обикновено означава, че тя има място на стопанска дейност в ЕС (постоянен обект), а според нашето ЗДДС (чл. 21, ал. 2), тогава мястото на доставката е ЕС. Следователно всички трябва да се регистрират по ЗДДС, чл. 97а, а не само тези които имат договор с Google Ireland.

Edit: Ще взема да направя фирма, която предлага подаване на ДДС и VIES декларации на физически лица с доходи от AdSense :)
Трябва да се гледа позитивно, отваря се много добра бизнес ниша :)
НАП и НОИ такъв удар могат да направят само от глоби, че няма да има нужда да се увеличава здравната осигуровка :D
 
Последно редактирано:
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

ох, голяма бъркотия с този чл.97а.. в тази връзка има и промени в ППЗДДС, но не съм ги чела (а май ще трябва, няма отърване от това счетоводство, явно до живот ще ме преследва)
друго, което ме притеснява са двата режима за регистрация по чл.97а - за получатели на услуги и за предоставяне на услуги... в дискусия на odit.info/?s=6&i=197929&f=201

Вид на режимите -

•Режим А/ Регистрация за получаване на услуги от чуждестранен доставчик с място на изпълнение на територията на страната,
•Режим Б/ Регистрация за предоставяна на услуги с място на изпълнение в друга държава от ЕС

Цел на режимите -

• облагане при получателя на всички получени услуги от чеждестранни доставчици
• деклариране във VIES декларациите на предоставените услуги на получатели от ЕС

Задължени лица -

• лица с търговско качество, нерегистрирани по ЗДДС
• юридически лица –нетърговци, извършващи и независима икономически дейност
• данъчно-незадължени юридически лица

Процедура за регистрация -

• регистрацията е предварителна – преди настъпване на изискуемостта за доставката, която е основание за регистрацията
• задълженото лице следва да подаде заявление за регистрация най-късно 7 дни преди изискуемостта
на данъка
• НАП извършва регистрацията в 3-дневен срок

Данъчни последици от регистрацията -

• регистрираните лица имат две задължения:
Първо – да начисляват данък за получените услуги с изискуемост от получателя, съгласно чл.82, ал.2 от ЗДДС
Второ – да декларират във VIES декларации предоставените услуги с място на изпълнение на територията на друга държава от ЕС
• регистрираните лица не начисляват данък за извършените доставки и не ползват данъчен кредит
• регистрацията по единия режим се счита и за регистрация по другия
• регистрацията за ВОП е отделна и независима от регистрацията по новите регистрационни режими

Дано не съм права, но ми се струва че и получателите на услуги от Гугъл (Adwords) чиито реклами се показват в български сайтове, трябва да се регистрират по ЗДДС? Вие как го тълкувате?
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Дано не съм права, но ми се струва че и получателите на услуги от Гугъл (Adwords) чиито реклами се показват в български сайтове, трябва да се регистрират по ЗДДС? Вие как го тълкувате?
Прочете ли първото мнение в темата? :)
 
Re: Данъчно облагане реклама в Интернет

Говорим за осигуровки нали? Защото това е основната разлика. Данъка е един и същ във всеки от случаите (с изключение дали има признати разходи или не).
Та тогава трябва да гледаме КСО, а не ЗДДФЛ. Съгласен ли си?
http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512
Ами не съм съгласен и ще обясня защо. чл.4. ал3. т.5 коато си цитирал казва "лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение". Аз не получавам месечно възнаграждение, Най-малкото защото, ако си задържа плащането от Гугъл, няма да е месечно. Парите от Гугъл не са и възнаграждение, а плащане за извършена услуга. Тази точка я въведоха, за да накарат разботещите без трудови договори да са задължени за социални осигуровки. Така че не попадам в тази точка.

по т.6 "...лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание..." Както казах преди малко, не полагам труд без трудово правоотношение, това се отнася за работещите без договор.

Ще ти кажа, че съм консултирал със счетоводна къща преди да подам декларацията. Според мен хората са длъжни да знаят двете становища (твоето и моето) и да изберат за себе си.

Естествено, ако са решили да се осигуряват, няма лошо.
 

Горе